Predstavitev

 

Sadjarska kmetija UHAN se nahaja v Rodinah 25 pri Trebnjem. Smo družinska kmetija, ki nadaljujemo tradicijo kmetovanja. Ukvarjamo se s pridelovanjem sadja, ki uspeva v naših krajih, pa tudi s predelavo lastnega sadja. Preko leta vam ponujamo bogato izbiro kakovostnega sadja, ki ga sami pridelujemo na okolju prijazen način.

Na kmetiji imamo tudi kmetijsko trgovino MAK d.o.o., kjer nudimo žita, krmila, gnojila, semena, zemljo itd. 

Rodine ležijo 3 km izven mesta Trebnje, ob cesti Dolenja Nemška vas – Gomila, v neposredni bližini zgodovinskega  Lanšpreža, kjer je pokopan slovenski čebelar Peter Pavel Glavar.

Dobrodošli!

Letošnja pomlad:

izbrana-kakovost-250

 

 

Vse naše sadje in izdelki iz sadja so v nacionalni shemi Izbrana kakovost z zaščitnim znakom Izbrana kakovost-Slovenija. S predpisano tehnologijo pridelave in dodatnim nadzorom nad pridelavo in predelavo zagotavljamo nadstandardno kakovost sadja in izdelkov iz sadja.

 

Informacije o sofinanciranju:

Naša kmetija je vključena v ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:
  1. ukrep: Kmetijska-okoljska –podnebna plačila KOPOP, operacija Sadjarstvo izvajamo dva ukrepa: SAD_VABE: uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov in SAD_EKGN: to je gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi.

Cilji in rezultati teh ukrepov so, da čim manj posegamo v pestrost naravnega okolja, spodbujamo biološko raznolikost v nasadih, izvajamo alternativne postopke s pomočjo katerih se zmanjša vnos kemičnih snovi v nasad in okolico in na osnovi takega dela pridelamo neoporečno sadje visoke kakovosti.

  1. ukrep: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami OMD.

Kmetija sodi v območja z omejenimi dejavniki kmetovanja, kraška kmetija, s težjimi naravnimi pogoji kmetovanja. Cilji tega ukrepa je ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

PRP-EU-SLO-barvniOSNOVNI_LOGO.ai